Těmito pravidly by se měl řídit kazdý člen klanu "Awaiting Incredible". Jejich porusením se vystavuje nebezpečí, ze bude z klanu vyloučen. První porusení = vyloučení pod podmínkou. Pokud půjde o tvrdé nebo jiz druhé porusení jakéhokoliv pravidla, bude člen vyloučen bezpodmínečně.